Zaradi nameščenega senzorja na podlakti ali nadlakti je merjenje zanesljivo tudi pri teku.